voodoo girls

حالا اينكه براي چي رفتم دكتر خيلي مهم نيست ولي ماجرا از اينجا شروع شد كه بابام با كنسل كردن بنگاه ها اعصاب نداشت.اون روز به خودم قول دادم عصباني نشم و با به ياد آوردن صحنه هاي خنده دار سعي مي كردم موضوع رو از ذهنم دور كنم ...آخه راستش تا حدودي تقصير منم بود ...بابام به خاطر اينكه من سرم خلوت بود باهام اومده بود ...حالا اگر به خاطر من اجبار بالاي سرش نبود مي رفت تا به قراراش برسه !خلاصه آقاي دكتر بابامو از داخل مطب صدا زد و بعد از كلي بحث و بررسي بابا درو باز كرد و منتظرمن بود!قرار نبود ويزيت شم!

و اما...

دكتر همينطور پشت سر هم توصيه مي كرد كه بايد چي كار بكنم!....پرسيد:دارو كه مصرف نمي كني؟گفتم :چرا آقاي دكتر! به گمونم فك كرد منظورم از دارو قرص سرماخوردگيه چون وقتي گفتم والپروات سديم و پرانول 40 تمام بدنش به لرزه افتاد ،رنگش پريد و زبونش بند اومد!گفت:آخه تو با اين سنت ....صبر كن ببينم ....چند سالته؟_15 سال!!!دكتر :آهان ...داشتم مي گفتم ....فقط يه چيزي مطمئني 15 سالته مي خوري 17،18 سال!(با تعجب نگاش مي كنم!)نه يعني داشتممي گفتم ...براي چي تو اين سن اين دارو رو مصرف مي كني...پرانول 40؟؟؟؟واااااااي ....مي دوني چه عوارضي داره....نه خب نمي دوني....اگه مي دونستي با دستاي خودت مشكل ايجاد نمي ردي...آخه من...از دست شما جوونا چه كار كنم...؟؟؟صبر كن ....صبر كن....عوارضشو برات بخونم!!!

دكتر رفت اون زير و يه چيزي تو مايه هاي ديكشنري آورد بالا و گفت :بيا عزيزم...اين جا رو بخون...حاج آقا شما هم بيا!!(نمي دونم بابا كي قاچاقي رفته بود مكه كه ما خبردار نشديم!!!!)

هر 3 نفري خم شديم روكتاب و دكتر عوارضشوخوند:

1.افسردگي:همينكه اينو گفت بابام سرشو گرفت بالا و يه لبخند گشاد تحويلم داد!

2.خواب آلودگي:اينو كه گفت يادم افتاد ساحل تا ساعت 1 ظهر مي خوابه و تاساعت 4 هم كسله كه چقد كم خوابيده...جديدا قراره براش تشكه مواج بگيريم آخه علايم زخم بستر رو داره ...بعدش پيشه خودم گفتم خب حتما ساحلم والپروات سديم مي خوره!

3.توهمات:اينوكه گفت نزديك بود از شدت فشار خنده چشام از حدقه بزنه بيرون...آخعه اين هليا بود كه شبا خواب عروسيه عمادو مي ديدو ساحل هم فكر باردار بودن هليا!(مي خواستيم برا يه نفر كادو بخريم ساحل با خودش فك كرده:صدف و غزل و سمانه كه نميان..گلبرگم حالا نمي دونl..هليا هم كه بارداره...مي مونه مرمر!!!)به نظرتون اين عوارض والپروات سديم در اين دو نفر نيست؟؟

4.گاهي اوقات به جاي افسردگي ،خنده ي بيش از حد از عوارض به حساب مياد!:خودتون بگيد اين خصوصيت منه يا غزل كه وقتي بش ميگي سلام نيم ساعت مي خنده؟؟؟مطمئنا غزل هم والپروات سديم مي خوره!

5.بي حسي و بي تفاوت بودن:جون تو فكر نمي كردم الهه.و هم والپروات سديمبخوره...آخه اون ديگه چرا!!؟؟؟(اشاره به آپاي قبل!)البته اين عارضه در خود گروه هم يافت ميشه كه با اينكه هر روز قالب و و آهنگ عوض ميشه اصلا شك نمي كنيم كه نكنه هك شده باشيم!!!

6.رشد غير عادي و يا اختلال در رشد طبيعي:با اين جمله مطمئن شدم گلبرگ هم به خاطره 180 قد و غزل هم برا كوچول بودنش حتما والپروات سديم مصرف مي كنن!!!

7.كم اشتهايي:با اين كلمه،بابام سعي مي كرد خندشو به سرفه تبديل كنه..آخه راستشو بخوايد من اگه تو هر چي كم بذارم تو شكم اولم و نمي ذارم خدايي نكرده وزنم كم بشه...اين طور كه معلومه من اصلا اين عارضه والپروات سديم رو ندارم!

8.حرف زدن هاي مداوم(به قوله خود دكتر:همون چرت و پرت گويي!):ديگه اين حرف شد سند كه كل وودوو والپروات سدم مي خورن به غير از خود من!!!!ولي با شنيدن اين عارضه به اين نتيجه رسيدم نه تنها نويسندگان بلكه بازديد كنندگان وب ما هم والپروات سديم مي خورن...ميگي نه برو نظرا رو بخون!!!...وبلاگ بكس هم كعنهو خودمونن!!!!

ديگه خلاصه آخرش به اين نتيجه رسيدم همه والپروات سديم مي خورن به غير از خود من!!!!

حالا شما بگيد ....به نظرتون كي والپروات سديم مي خوره؟؟؟؟

نوشته شده در دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:17 توسط مرمر| |